Beden – Ruh – Zihin Dengesi ve Varlığımızın Bilinmeyen Yönleri

Bilim insanlarının açıklamaları.

0
108

 

Meditasyonun Yararları

Massachusetts Institute of Technology
MIT ve Harvard nörobilimcileri, uygulamanın neden dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu açıklıyor.
Anne Trafton, MIT News Office 28 Ekim 2011
Araştırmalar, düzenli olarak meditasyon yapmanın kronik ağrısı olan kişilerde “hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir, fakat rahatlamanın altında yatan sinirsel mekanizmalar belirsizdir. MIT ve Harvard araştırmacıları bu fenomen için olası bir açıklama buldular.
21 Nisan’da Brain Research Bulletin dergisinde dijital olarak yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, sekiz haftalık bir süre boyunca meditasyon yapmak için eğitilen kişilerin alfa ritimleri adı verilen belirli bir beyin dalgasını daha iyi kontrol edebildiklerini keşfettiler.
MIT nörobilimci ve makalenin kıdemli yazarı Christopher Moore, “bu aktivite kalıplarının dikkat dağıtan faktörleri en aza indirdiği, uyaranların dikkatinizi çekme olasılığını azalttığı düşünülüyor” diyor.
“Verilerimiz, meditasyon eğitiminin, kısmi olarak ortaya çıkan olayların sizi nasıl etkileyeceğini daha iyi düzenlemenize olanak sağlayarak odaklanmanızı daha iyi hale getirdiğini gösteriyor.”
Radyo istasyonlarının belirli frekanslarda yayın yapmasına benzeyen bir şekilde, beyin hücreleri arasındaki bilgi akışını düzenlemeye yardımcı olan birkaç farklı beyin dalgası türü vardır.
Bu araştırmanın odak noktası olan alfa dalgaları, duyusal bilgilerin işlendiği beynin korteksindeki hücrelerin içinden akar. Alfa dalgaları, ilgisiz veya rahatsız edici duyusal bilgilerin bastırılmasına yardım eder.
1966’da yapılan bir araştırma, düzenli olarak meditasyon yapan bir grup Budist keşişin beyinlerinde alfa ritimlerinin yükseldiğini buldu. Yeni çalışmada araştırmacılar, dalgaların beynin belirli bir bölümündeki rolüne, yani ellerden ve ayaklardan gelen taktil bilgileri işleyen duyusal korteks hücrelerine odaklandılar.
Bu araştırma için, araştırmacılar daha önce hiç meditasyon yapmamış 12 denekle çalıştı. Katılımcıların yarısı, sekiz haftalık bir süre boyunca farkındalığa dayalı stres azaltma (MBSR) adı verilen bir teknikle eğitilirken, diğer yarısına meditasyon yapmamalarını söylediler.
MBSR programı, katılımcıları ilk iki buçuk saatlik bir eğitim seansından sonra günde 45 dakika meditasyon yapmaya davet ediyor. Denekler, seanslar boyunca onlara rehberlik eden bir CD kaydını dinlediler.
İlk iki hafta, vücut hislerine çok dikkat etmeyi öğrenmek için ayrılmıştır. “Kursun ilk bölümünde dikkatlerini gerçekten koruyup, kontrol etmeyi öğreniyorlar. Örneğin, sürekli olarak nefeslerini hissetmeye odaklanmayı öğrenirler;
Harvard Tıp Fakültesi’nde akademisyen ve makalenin başyazarı olan Catherine Kerr, “aynı zamanda ayak altı gibi belirli bir alandaki vücut hislerine odaklanmayı da öğreniyorlar ve sonra odaktan ayrılma ve başka bir vücut bölgesine kaydırma pratiği yapıyorlar” diyor.
Araştırmacılar, çalışma başlamadan önce, üç hafta sonra ve sekiz haftanın sonunda deneklerin beyin taramalarını gerçekleştirdiler.
Sekiz haftada, meditasyon eğitimi almış denekler, belirli bir vücut kısmına- örneğin, “sol ayak”- dikkat etmeleri istendiğinde alfa dalgalarının boyutunda (genişliğinde) daha fazla değişiklik gösterdi.
Dalga boyutundaki bu değişiklikler, meditasyon yapanlarda da daha hızlı şekilde meydana geldi.
Davis’deki Kaliforniya Üniversitesi Zihin ve Beyin Merkezi’nde araştırma görevlisi olan ve araştırmaya dahil olmayan Clifford Saron, çalışmanın meditasyon eğitiminin etkilerinin ve kişinin kendi bedensel hislerine ilişkin iç farkındalığı geliştirme yeteneğinin “güzel bir gösterimi” olduğunu ifade ediyor.
Bu çalışmadaki denekler kronik ağrıya sahip değildi, ancak bulgular meditasyon yapan ağrıya muzdarip hastalarda, yararlı etkilerin esasen ağrı sinyallerinde sesi kısma becerisinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Kerr, “dikkatlerinin nereye odaklandığının farkında olup, ağrılı bölgede takılı kalmamayı öğreniyorlar” diyor.
Meditasyon eğitimi alan denekler, meditasyon yapmayanlara göre daha az stres hissettiklerini de ifade etti. Kerr, “nesnel durumları değişmemiş olabilir, ancak durumlarına eskisi gibi tepkisel değiller” diyor. “Stresle daha fazla başa çıkabiliyorlar.”
Araştırmacılar şimdi meditasyondan yarar sağladığı gösterilen kanser hastalarının yanı sıra, kronik ağrıları olan hastalarda takip çalışmaları planlıyor.
KAYNAK MAKALE