Arındırma Meditasyonu

Beyin Görüntüleme Meditasyonun Ağrıyı Nasıl Azalttığını Gösteriyor.

Science Daily

ScienceDaily (05.04.2011) — Journal of Neuroscience’ın 6 Nisan tarihli baskısında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre meditasyon beyinde güçlü ağrı kesici etkiler yaratıyor.

Araştırmanın baş yazarı -Wake Forest Baptist Tıp Merkezi’nde doktora araştırma görevlisi Ph.D. Fadel Zeidan, “Bu, sadece bir saatten biraz daha fazla alınan meditasyon eğitiminin hem ağrı deneyimini hem de ağrıyla ilgili beyin aktivasyonunu önemli ölçüde azaltabileceğini gösteren ilk araştırma” dedi.

“Ağrı yoğunluğunda yaklaşık yüzde 40 azalma ve ağrı rahatsızlığında yüzde 57 azalma şeklinde güçlü bir etki bulduk . Meditasyon, ağrıda morfin veya diğer ağrı kesici ilaçlardan bile daha büyük bir düşüş sağladı ve bu da tipik olarak ağrı oranlarını yaklaşık yüzde 25 oranında azaltır.”

Araştırma için, hiç meditasyon yapmamış 15 sağlıklı gönüllü, odaklanmış dikkat olarak bilinen bir meditasyon tekniğini öğrenmek için dört kez 20 dakikalık derslere katıldı. Odaklanmış dikkat, insanlara nefese katılmanın ve kötü düşünce ve duyguları bırakmanın öğretildiği bir tür farkındalık meditasyonudur.

Meditasyon eğitiminden önce ve sonra, araştırmaya katılanların beyin faaliyeti, meditasyon gibi daha uzun süreli beyin süreçlerini standart bir MRI beyin fonksiyonu taranmasından daha iyi yakalayan özel bir görüntüleme türü (arteriyel spin etiketleme manyetik rezonans görüntüleme (ASL MRI)) kullanılarak incelendi.

Bu taramalar sırasında katılımcıların sağ bacaklarına, ağrıya sebep olan bir ısı cihazı yerleştirildi. Bu cihaz, 5 dakikalık bir süre içinde birçok insanın acı verici bulduğu bir sıcaklık olan 120° Fahrenheit’e kadar cildin küçük bir alanını ısıttı.

Zeidan, meditasyon eğitiminden sonra yapılan taramaların, her katılımcının ağrı oranlarının yüzde 11 ila 93 arasında değişen düşüşlerle azaldığını gösterdiğini ifade etti.

Aynı zamanda, meditasyon, ağrılı bir uyaranın nerede ve ne kadar yoğun olduğu hissinin yaratılmasında çok önemli bir rol oynayan bir bölge olan birincil somatosensoriyel kortekste, beyin faaliyetini önemli ölçüde azalttı.

Meditasyon eğitimi öncesinde yapılan taramalar, bu alandaki faaliyetin çok yüksek olduğunu gösterdi. Ancak katılımcılar taramalar sırasında meditasyon yaparken, bu önemli ağrı işleme bölgesindeki faaliyet tespit edilemedi.

Araştırma ayrıca meditasyonun anteriyor singulat korteks, anteriyor insula ve orbito-frontal korteks gibi bölgelerde beyin faaliyetini artırdığını gösterdi.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Wake Forest Baptist’de nörobiyoloji ve anatomi doçenti olan Robert C. Coghill, “bu bölgelerin tümü, beynin vücuttan gelen sinir sinyallerinden nasıl bir ağrı deneyimi oluşturduğunu şekillendiriyor” dedi.

“Bu fonksiyona uygun olarak, bu bölgeler meditasyonla ne kadar çok harekete geçirilirse, ağrı da o kadar azaldı. Meditasyonun ağrıyı engellemede bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri, beyinde sadece bir yerde değil, birden çok işlem düzeyinde ağrıyı azaltmış olmasıydı.”

Zeidan ve meslektaşları, meditasyonun klinik kullanım için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor, çünkü böylesine dramatik ağrı kesici etkiler yaratmak için çok az eğitim gerekiyor.

Zeidan, “bu araştırma, meditasyonun beyinde gerçek etkiler yaratıp, insanların ağrılarını ilaç kullanmadan önemli ölçüde azaltmaları için etkin bir yol sağlayabileceğini göstermektedir” dedi.

Araştırmanın finansmanı Boulder, Colorado’daki Zihin ve Yaşam Enstitüsü ve Wake Forest Baptist’teki Biyomoleküler Görüntüleme Merkezi tarafından karşılanmıştır.

KAYNAK MAKALE