Enerji Meridyen Sistemleri ve Evrensel Bilgi Transferi

Meridyen Sistemleri

0
142

Enerji Meridyen Sistemleri, Meditasyon, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için etkin bir tedavi olduğu ortaya çıktı.

Science Daily

Enerji Meridyen Sistemleri Araştırması, Meditasyonun Tansiyonu Düşürebileceğini Gösteriyor

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080314130430.htm

ScienceDaily (14 Mart 2008) — Kentucky Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir meta-analize göre, Meditasyon, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için etkin bir tedavi olup, yüksek tansiyon ilaçlarının olası yan etkilerini ve tehlikelerinden uzak durmanın ek yararıdır.

Meta-analiz, hipertansif hastalar için primer müdahale olarak Meditasyon kullanan dokuz randomize, kontrollü çalışmayı değerlendirdi. Meditasyon uygulaması, yaklaşık olarak sistolik tansiyonda 4,7 mm ve diyastolik tansiyonda 3.2 mm azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Çalışmanın baş yazarı, Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp profesörü olan Dr. James W. Anderson, tansiyonda bu büyüklükteki düşüşlerin, ilaç olmadan aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskinde önemli düşüşlerle birlikte, ilacın yan etkileri olmaksızın bekleneceğini söyledi.

Anderson’ın en son bulguları, Meditasyonun diğer gevşeme, meditasyon, biyogeribildirim veya stres yönetimi biçimlerinde bulunmayan, yüksek tansiyonda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığını bulan daha önceki bir çalışmayı güçlendirmektedir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 3 Amerikalı yetişkinden 1’inin yüksek tansiyona sahip olduğunu tahmin etmektedir. Yüksek tansiyona sahip olmak, kişinin kalp hastalığı, felç, konjestif kalp yetmezliği ve böbrek hastalığına yakalanma riskini artırır.

Çalışma, American Journal of Hypertension’ın Mart sayısında yayınlanmıştır.

Enerji Meridyen Sistemleri

Pleiades