MEDİTASYONUN ANATOMİSİ

Meditasyonun Anatomisi konusuna derinlemesine vakıf olabilmek için aşağıdaki dört unsur üzerinde bilgi sahibi olmamız gerekiyor.

Bu unsurlar ;

1 : Gizli Zeka nedir ?

2 : Neokorteks – Limbik sistem – Serebellum nedir ?

3 : Meditasyon Nedir ?

Şimdi meditasyonun anatomisini anlamak için bu unsurlarının açıklamasına geçelim.

GİZLİ ZEKA NEDİR ?

Kalplerimizin ritmini, kan basıncımızı, nefes alışverişimizi ve bedenimizde meydana gelen tüm hareket ve irade özelliklerini organize eden zeka nereden gelir ?

Bu otonom sinir sistemimizin bir parçasıdır.

Otonom sinir sistemimiz nerede yer alır ?

Beynimizde.

Beynimizin Limbik Sistem adı verilen bölümü otonom sinir sisteminin bir parçasıdır.

Limbik beyin, kimyasal beyin ya da duygusal beyin olarak düşünülebilir.

Anılarımızı hatırlamamıza yardımcı olmak için kimyasallar üreten bölgedir.

Beynimizde bedenimizin bütünlüğünü senkronize ve koordine etmekten sorumlu dokular var mıdır ?

Evet.

Bu dokuların temel yapısı nedir ?

Hücreler.

Hücrelerin temel yapısı nedir ?

Moleküller.

Moleküllerin temel yapısı nedir ?

Atomlar.

Atomların temel yapısı nedir ?

Atom altı partiküller ( Parçacıklar )

Atom altı partiküller neden oluşur ?

ENERJİDEN…

Bedenimiz, yaşadığımız evrenin geri kalanı ile aynı temel şeyden yani enerjiden meydana gelmiştir sonucuna ulaşıyoruz.

Bu evrensel enerji sonsuz olasılıkta bilgi taşıyan enerji dalgalarından oluşur. Bu enerji alanı fiziksel yapımız olan bedenimizi ve onun işlevlerini düzenlendiği gerçeğinden yola çıktığımızda ise bu görünmez alana “GİZLİ ZEKA” ismini vermemizde kaçınılmaz oluyor.

Bu “GİZLİ ZEKA” enerjiden atom altı parçacıklara, atomlara, parçacıklara ve bununla beraber her şeyi örgütleme ve düzenleme özelliğine sahiptir.

Evrensel kuantum zeka alanı, molekülleri hücrelere, hücreleri dokulara, dokuları organlara, organları sistemlere ve sonunda bütün olarak bedene örgütler.

Tüm evrensel alana , ve biz dahil içindeki her şeye hayat veren “GİZLİ ZEKADIR”.

Bu zeka, madde boyutunun her bir dokusunu harekete geçiren evrensel zekadır.

Kalplerimizin ritminden sindirime, her hücrede her saniye gerçekleşen kimyasal reaksiyonları da, sinir sistemini oluşturan nöronları ve nöronların hangi zamanda hangi frekansta bilgi üreteceğine karar veren zeka aynı zekadır.

Bu zeka galaksilerin oluşumundan, dünyadaki bir meyve ağacının meyve vermesine kadar her şeyi denetleyen ve organize ederek örgütleyen tek “BİLİNÇ” tir.

Meditasyonun Anatomisi, Her yerde ve her zaman var olduğundan hem kişisel hem de evrenseldir.

NEOKORTEKS – LİMBİK SİSTEM – SEREBELLUM

NEOKORTEKS : Bilgiyi işleyen ve öğrendiklerimizi yaşamaya sevk eden beyin bölümüdür.

İnsanlığın en yeni ve en ileri nörolojik donanımı olan neokorteks bilinçli zihnin, kimliğimizin ve diğer yüksek beyin fonksiyonlarının merkezidir.

Beynin mimarı ve tasarımcısıdır.

Öğrenme, hatırlama, mantık yürütme, analiz etme, icat etme, iletişim kurmaya olanak verir.

Öğrenme ile beraber bilgiyi işleyerek, yeni sinaptik bağlantılar oluşturabilir.

LİMBİK SİSTEM : Yaşanan tecrübeleri kimyasal imzalara çeviren ve duyguları oluşturan, anıları depolayan bölümdür. Neokorteks’te edinilen bilgin tecrübe edilmesiyle oluşan kimyasal imzalar bu bölümde saklanır.

SEREBELLUM : Beynin mikroişlemcisi ve hafıza merkezidir. Serebellumdaki  her nöron, en az 200.000 ila bir milyon diğer hücre ile bağlantı kurma, denge, koordinasyon, beden bölümlerinin konumsal ilişkisine dair farkındalık sağlama ve kontrollü hareketleri yerine getirme potansiyeline sahiptir.

Yer etmiş tutumlar, duygusal reaksiyonlar, tekrarlanan eylemler, alışkanlıklar, koşullanmış davranışlar, bilinçaltı refleks ve becerilerin yanı sıra belirli basit beceriler depolar.

Gelişmiş bir hafıza kapasitesine sahip olduğundan çeşitli öğrenilmiş bilgi türlerini beden ve zihnin programlanmış evrelerine indirir.

Bilinçaltı bölgesidir.

MEDİTASYON : Meditasyon varlığımızda ki gizli zekayı yeniden aktive ederek, sinir sistemini uyandırmak, beyin işlevlerinin yeniden programlanmasını ( Neokorteks ), Duygusal ve kimyasal imzaların çözülmesi ve yeniden anlamlandırılması ( Limbik Sistem ) ve hepsinin ötesinde yeni orijinal dengeyi yaşam haline getirmek (Serebellum) tir.

Pleiades İleri Seviye Meditasyon Uygulamaları ile kendi varlığımızdaki gizli zeka ile iletişime geçmeyi, dinlemeyi ve varlığımızdaki yerini fark ederiz. Kendimizi, kendi varlığımızda ki gizli zekanın rehberliğine bırakarak kendi yenilenme ve dönüşümümüze şahit oluruz.

Kendimizi tanır, bilir ve yaşamaya geçeriz. Eski benliğin yükünden özgürleşerek yeni ve orijinal benliğimize geçiş sağlarız.

Meditasyon, kendine aşina olmak ve kendini bilmek için başlattığınız bir serüvendir.

Meditasyonun üzerine dünyanın ileri gelen üniversite ve bilim kuruluşlarının yaptığı deney ve araştırma sonuçlarına ve Meditasyon anatomisi ile ilgili aşağıdaki AKADEMİK ARAŞTIRMALAR linkinden ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı Sitede yer alan içeriklerin tümü 1219 sayılı kanun kapsamındaki sağlık meslek mensuplarının tekelinde bulunan tedavi ve diğer tıbbi uygulamalar yönetmeliğinin dışındadır.

Tedavi amacı ve niteliği taşımaz. Bizler hekim değiliz. Sağlık sorunlarınız için doktora başvurunuz.

Pleiades Meditasyon Sistemi Danışmanlık Hizmetleri hiçbir şekilde teşhis ve tedavi yapmakla yetkili olmayıp teşhis ve tedavi garantisi vermemektedir.