SEANS GERİ BİLDİRİMLERİ

Pleiades Genel Bildirimleri, Pleiades Seanslarında birçok katılımcı farklı deneyimlerini geri bildirim olarak vermektedirler. Tüm bu bildirimlerin yanında seanslar esnasında hiçbir şey hissetmeyen bireylerde görülmektedir.

Her bireyin dengelenme sürecini kendi profiline en uygun şekilde beden gizli zekası tarafından gerçekleştirilir.

Bazı bireylerin beden hassasiyeti zayıf olsa da arka planda seans etkileri devam eder. Birey bunların hiçbirini hissetmeyebilir ve bu durum doğal bir durumdur.

Bazı bireyler ise aşırı stres ve baskı altında olabilirler. Bu durum hassasiyeti zayıflatabilir.

Daha çok zihinsel faaliyetlerle meşgul olan, dirençli ve hakimiyet duygusu gelişmiş bireylerde beden hassasiyeti zayıfladığından dolayı ilk seans süreçlerinde bir şey hissetmeyebilirler.

Bazı bireylerde ise hassasiyetin açılması uzun zaman alabilir. Tüm bu süreçler bireyin direncine ve profiline göre değişim gösterir.

Aşağıda listelenen en çok alınan geri bildirimler geçici süreçlerdir. Tüm belirtiler beden iyileşme sisteminin ve beden gizli zekasının aktive olduğunun belirtisidir.

Gelecek belirme olasılığı olan rahatsızlıkların nedenlerinin ortadan kalkması ve mevcut rahatsızlıkların nedenlerinin çözülmesini sağlayan bu süreçlerde kendimize zaman ayırmaya ve dinlenmeye, meditasyon yapmaya özen gösterdiğimizde sürecimiz daha kolay geçecektir.

Ayakta Meditasyon Seans Süreci Deneyimleri

Pleiades Genel Bildirimleri, Pleiades İleri Seviye Meditasyon Pozisyonlarından biri olan Ayakta Pasif Meditasyon Duruşu esnasında istemsiz bedensel hareketler görülmesi yüksek olasılık teşkil eder. Bedenimiz yoga hareketlerine benzer hareketleri sergileyebilir.

İleri geri sallanmalar, eğilmeler, kendi etrafında dönme hareketleri gibi hareketler yaparlar.

Seans esnasında beden gizli zekası devreye girdiğinden bedenimiz kendi iskelet ve kas sistemini dengelemek ve blokaj olan  bölgeleri yeniden yapılandırmak için bir dizi anlamlandıramayacağımız eylemeleri fiziksel olarak sergiler.

Bu hareketler zihinsel irademiz dışından beden gizli zekası kontrolünde gerçekleşir.

Özellikle bel, boyun ve iskelet sisteminden problem yaşayan katılımcılarda bu hareketler daha yoğun yaşanabilir ve muhtelif bölgelerde ağılar oluşabilir.

Ağrıların sebebi, ağrı olan bölgelerde sinir sistemi aktivasyonu gerçekleşmesidir. Pasif durumda olan hücrelerin yeniden aktif duruma geçmesi ile beraber sinir sistemine bağlı doku ve kaslarda yeniden aktif olur. Uzun süre pasif durumda kalan bölgelerde kas hafıza uyku durumundadır.

Seans esnasında başlayan hücresel uyanış ile beraber nefes alışverişlerinde değişim, baskılanma, seans esnasında sıkışma hissetme, kalp bölgesinde basınç ve ağrı.

Günlük yaşam sürecimizde karşılaştığımız olaylara verdiğimiz tepki ve dirençler fiziksel bedenimiz üzerinde söz sahibidir. Hakimiyet duygusunun gelişmiş olması, olaylara karşı direnç göstermek ve kabullenememek, olumsuz duygulara tutunmak ve bırakmak istememek gibi birçok bilinçaltı kayıtları beden enerji meridyenleri üzerinde bloklar oluşturarak sinir sistemi elektriksel dengesi üzerinde dengesizlikler oluştururlar.

Sinir sistemi veri akışında kesintiye uğradığı için bazı bölgelerde aktivite pasif duruma düşer. Bağlı doku, organ ve kaslarda oluşan pasifize durum, enerji meridyenlerinin aktive olması ile beraber canlanmaya, yenilenmeye başlar.  Bu esnada hareketsiz organlarda yenilenme başladığından ağrılar, sızılar, kramp ve kasılmalar oluşması muhtemel geri bildirim kayıtları arasında yerini alır.

Uyku modellerinde değişim, aşırı uyuma ve uykusuzluk

Pleiades Genel Bildirimleri, Sadece uyku anlarında beyin alfa dalgası ve daha derin frekans alanlarına indiğinde beden parasempatik sistemi devreye girerek bedenin yenilenmesi ve canlanması için gerekli olan hormonları salgılar. Bu süreçte dinlenme ihtiyacı artabilir. Uykusuzluk gibi geri bildirimler ise akciğer meridyenlerinin açılması ve bu sayede beden oksijen ihtiyacının karşılanarak bedenin uyku ihtiyacının azalmasıdır. Her iki durumda beden enerji meridyenlerinin dengelenmesi ile doğru orantılıdır.

Geçmiş anılara gitmek, vizyonlar görmek, yüzleşme yaşamak.

Geçmişte yaşanan tüm travma ve şoklar, kırgınlık, üzüntü, affedememe gibi duygular sinir sisteminde bloklar yaratır.

Seanslar esnasında bu duygular çözülme sürecine girer. Bununla beraber geçmiş anılar bilinçaltından farkındalık alanına yükselir ve deneyimlenir.

Bu sayede geçmiş tortu duyguları sistemden temizlenerek beden eski sağlığına kavuşmaya başlar.

Mide bulantısı, istifra etmek, böbreklerde baskı ve sancılar

Pleiades Genel Bildirimleri, Derin korkulara sahip olmak, endişe ve kaygı, stres, kaybetme korkusu gibi duygular yaşamımızda baskın olduğunda en fazla hasar alan bölge mide bölgesindeki beden enerji meridyenleridir.

Mide bulantısı, istifra etmek, böbreklerde baskı ve sancılar

Aynı zamanda aile ilişkileri içerisinde, eşe, partnere öfke, gelecek korkusu ve kaygısı gibi duygular böbrek enerji meridyenlerinde hasara sebep olurlar. Seanslar esnasında sinir sistemi kendi frekansını dengelemeye başladığında bu bölgelerdeki enerji meridyenleri yenilenmeye ve canlanmaya başladığında bu organ ve çevrelerinde baskılanma, ağrı oluşabilir. Tüm bu bildirimler iyileşme sürecine giren bedenimizin bu ara süreçte verdiği geri bildirimlerdir.

Nefes alışverişlerinde değişim, baskılanma, seans esnasında sıkışma hissetme, kalp bölgesinde basınç ve ağrı

Geçmiş yaşanmış olumsuz olaylara karşı baskılanmış duygular, kalp kırıklıkları, üzüntü ve keder, sevgisizlik ve sevgi verememe gibi duygular akciğer meridyenlerini baskılar ve enerji blokları oluşturur.

Seanslar esnasında bu bölgelerde yenilenme ve dönüşüm süreci başladığında akciğerler daha fazla nefes alma ihtiyacı duyarlar.

Daha önceki nefes alma kapasitesi düşük olduğundan sıkışma varmış hissi meydana gelir. Bu his nefes alamamaktan değil daha fazla nefes almaktan dolayı oluşur. Süreç sonrası nefesimizin açıldığını ve rahatladığımızı hissederiz.

Nedensiz ağlamak ve gülmek

Kendini olduğu gibi ifade edememe, özellikle ağlamak ve gülmek gibi doğal duyguların akışını baskılamak, değersizlik duygusu gibi duyguların önünü kesmek beden enerji meridyenlerinin akışını sekteye uğratır. Seans süreci ve sonrasında sistemde akış yenilendiği için bastırılmış duygular serbest kalır ve nedensiz ağlama veya gülme hali oluşabilir. Enerji Meridyenlerinin eski sağlığına kavuşması sürecinde doğal geri bildirimler arasında yer alır.

Baş ağrıları ve baş dönmesi

Seans esnasında beden enerji meridyenlerinin aktive olması ile beraber fizik bedenimiz eski doğal akış sistemine doğru evrilmeye başlar. Beden oksijen ihtiyacının doğal haline gelme süreci başlar. Daha fazla oksijen alımı, akciğerlerin tam kapasite ile çalışması anlamına gelir. Beden oksijen ihtiyacının karşılanması ile beraber beynimizde nöron aktivasyonu gerçekleşir ve beyin hücrelerimiz yenilenmeye başlar. Bu aşamda baş ağrıları kendini gösterir. Epifiz bezinin hormon salgılaması ile beraber algı, idrak ve sezgilerde açılım yaşandığından üçüncü göz bölgesinde baskılar oluşabilir.

Beyin Görüntüleme Meditasyonun Ağrıyı Nasıl Azalttığını Gösteriyor.

İstemsiz kas hareketleri

Seans sürecinde ve sonrasında bedenimizde muhtelif bölgelerde veya bütün bedenimizde istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Beden otonom sinir sisteminin dengelenmesi ve özellikle parasempatik sinir sistemimizin aktive olması esnasında sık görülen geri bildirimlerdendir. Beden iyileştirici ve yenileyici hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan parasempatik sistem aktive olduğunda titreşim seviyesini değiştirir. bu esnada elektriksel bir dengelenme olduğundan istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Halsizlik, yorgunluk, bir şey yapmama hissi, yalnızlık duygusu

Stres ve yoğun zihinsel faaliyetler içerisinde uzun zaman geçirdiğimizde beden sempatik sistemi sürekli olarak aktif çalışır.

Bununla beraber bedenin iyileştirme ve dengeleme sistemi olan parasempatik sinir sistemi pasif duruma geçer. Bedenimiz stres enerjisi ile kendini ayakta tuttuğundan kendimizi enerji dolu hissedebiliriz.

Seans sonrası beden sempatik sistemi faaliyetine ara verir ve parasempatik sistem devreye girer.

Parasempatik sistem devreye girdiğinde bedenimiz dinlenme ihtiyacı duyar. Bunun sebebi beden kendini yenilemeye başladığı içindir. Zihin sakinleşir ve düşünce üretmeyi durdurur. Biz zihnimizin gürültüsüne alıştığımız için bu sessizlik kendimizi yalnız ve boş hissettir. Bu durum genel bir iyileşme sürecine girdiğimizin belirtisidir.